Mala Učka – planinarsko sklonište izdvojeno Jaje

Marunada u Lignju
Barbariga – Kolone