Dana 14.10.2023. godine (subota) PD/CA Elektroistra i PD Skitaca organiziraju planinarski pohod na

ZAVIŽAN 1674 m

NACIONALNI PARK SJEVERNI VELEBIT

Polazak autobusa iz Pule je u 05:00 sati s parkirališta kod Croatia osiguranja.
Polazak iz Labina je u 06:00 sati sa autobusnog kolodvora.

 

Vodič: Težak Serđo ( 0922850093 )

Opis puta: Autobusom idemo preko Senja, Sv. Jurja, Oštarija, ulaza u Nacionalni park i makadamom do doma na Zavižanu (parkiralište) gdje bus ostaje do povratka.

 

PROGRAM PJEŠAČENJA:

Zavižanska skupina vrhova zauzima središnji položaj u sjevernom Velebitu. Vrhovi poput vijenca zatvaraju Zavižansku kotlinu i to su: Zavižanski Pivčevac 1676 m, V. Zavižan 1676 m, Balinovac 1602 m, Zavižanska kosa 1620 m, Vučjak 1645 m.

Podijelit ćemo se u dvije grupe:

GRUPA A

  • Kružna staza – sa parkirališta – Zavižanski Pivčevac (1676 m) – V. Zavižan (1676 m) – Balinovac (1602 m) – Zavižanska kosa (1620 m), Vučjak (1645 m)
  • Težina staze: Srednje teška
  • Vrijeme hodanja: 6 sati i 30 min

GRUPA B

  • Kružna staza – sa parkirališta – Zavižanski Pivčevac – V. Zavižan – Botanički vrt, Planinarski dom
  • Težina staze: Srednje laka
  • Vrijeme hodanja: 5 sati

CIJENA BUSA: 35 eura

NAPOMENA:

  • Uzeti sa sobom odgovarajuću planinarsku opremu, kišnu opremu, rezervna odjeća i obuća ostaju u BUS-u
  • Hrana iz ruksaka
  • 5 eura ulaz u nacionalni park

Sve dodatne informacije o pohodu mogu se dobiti kod Težak Serđa (Mob: 092 285 009) i Livia Faragune (Mob: 091 502 4486).

UPLATE:

Uplate će se primati u prostorijama PD Elektroistre, Gajeva 3/II – Rojc – utorkom 03.10. i 10.10. 2023. od 19 do 20 sata.

Uplate Internet bankarstvom od 26.09. do 10.10.2023.

INTERNET BANKARSTVO:
OTP banka HR2724070001100165128, poziv na broj je broj planinarske iskaznice, OBAVEZNO prije uplate nazvati vodiča.

Povratak u Labin oko 21 sat, a u Pulu oko 22 sata.

Molimo Vas da poštujete rokove. Svojim odazivom, svaki pojedinac potvrđujeda ispunjava zdravstvene i psihofizičke uvjete za sigurno sudjelovanje na pohodu, da prihvaća ovaj program, da pohodu pristupa na osobnu odgovornost, te da će se u skladu s planinarskom etikom pridržavati plana pohoda, odluka i uputa vodiča. U slučaju nepredvidivih situacija organizator zadržava pravo promjene programa.