Markacistički tečaj Poklon-Učka održan je za vikend 15. i 16. 04. 2023.g.

Sudjelovale su naše tri planinarke, Elenita Živković, Kristina Molnar, Sandra Fasoli Škatar.