Izlet Pazin-Pazinska jama-Beram-Pazin predviđen za 02.04.2022. godine održati će se 09.04.2022. godine.