o sudjelovanju u nacionalnoj kampanji sadnje drveća