OBAVIJEST

Dana 25.03.2023. g. (subota) PD/CA „Elektroistra“ organizira planinarenje:

PRIMORSKI KLEK 1214m (JASENOVICA 1338m)

 

Vodič i vođa puta:  Težak Serđo ( 0922850093 )                                  

Polazak autobusom iz Pule je u 07  sati s parkirališta kod Croatia osiguranja.

Primorski Klek je šumom obrastao vrh u obliku zašiljenog stošca. Iz šume pri vrhu viri stjenovito tjeme. S vrha se pruža pregledan vidik prema Grobničkom polju, Obruču, Snježniku,  Gušlici.

Program pješačenja:  Sa Platka krećemo šumskom stazom prema Kripanjskom putu da bi tim putem došli do podnožja Primorskog Kleka i dalje uspon na njega. Nakon spusta prolazimo pored Crnog vrha skrećemo prema Velikom i Malom Pribenišu i dolazimo do Platka.

Staza je tehnički laka

Vrijeme hodanja: 6 sati

 

Ako ima zainteresiranih moguće je organizirati uspon na Jasenovicu pa spust na Mali Pribeniš i parkiralište Platak.

Težina staze: lagana

Vrijeme hodanja: 3 sata, ako se ide preko Veli Pribeniš 4h

CIJENA BUSA   20 eura

                             

Napomena:

– Uzeti sa sobom odgovarajuću planinarsku opremu.

– Hrana iz ruksaka

 

UPLATE:

Uplate će se primati u prostorijama PD Elektroistre, Gajeva 3/II – Rojc – utorkom 14.03. i 21.03. 2023.             od 19 do 20 sata.

INTERNET BANKARSTVO: OTP banka HR2724070001100165128, poziv na broj je broj planinarske iskaznice, obavezno prije uplate nazvati vodiča.

 

POVRATAK u Pulu oko 21 sati

Molimo Vas da poštujete rokove. Svojim odazivom, svaki pojedinac potvrđujeda ispunjava zdravstvene i psihofizičke uvjete za sigurno sudjelovanje na pohodu, da prihvaća ovaj program, da pohodu pristupa na osobnu odgovornost, te da će se u skladu s planinarskom etikom pridržavati plana pohoda, odluka i uputa vodiča. U slučaju nepredvidivih situacija organizator zadržava pravo promjene programa.

UPRAVA DRUŠTVA