Za dionicu staze Jadrankin put naše društvo je osiguralo sipar, kvalitetnim iskopom je staza sada obnovljena. Sajla je ostala kao uspomena na puno truda svih planinara koji su to radili.

Zadnji koji su dali obol tome su Aleksandar Daić, Vojić Milenij i Dragan Drobnjak.