Obavijest – Izlet IPP 08.03.2020.

Obavijest – Izlet IPP 08.03.2020.

Obavijest 24.02.2020. Naknadno je odlučeno da ćemo organizirati jednu lakšu varijantu puta kojim bi išli djeca i seniori. Za ovu varijantu također ćemo osigurati službene vodiče. Dakle, obje grupe kreću
hrCroatian